Wednesday, April 13, 2011

အသက္ေအာင္႔ထားတယ္။

အသက္ေအာင္႔ထားတယ္။

ဘာအတြက္မွမဟုတ္ဘူး။
ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္၊
ကမာၻၾကီး ေနေကာင္းဖုိ႕၊
ငလ်င္ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္၊
လိင္ကုန္ကူးမႈအတြက္၊
အသက္ေအာင္႔ထားတာမဟုတ္ဘူး။

အသက္ေအာင္႔ထားတယ္။
ရွဴလုိက္လို႕မျဖစ္တဲ႔ အခုိက္အတန္႕ .................။

Xathos